Bilety Sindbad

AGENT "SINDBAD"

Biuro Podróży YES, Ostrowiec Św.
ul. Sienkiewicza 66 (wieżowiec)
tel. 41 249 03 22

 

GODZINY OTWARCIA:

pon.: 9.00-18.00
wt.-sob.: 9.00-19.00
niedz.: 9.00-15.00

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane: RODO), informujemy Państwa przy pierwszym kontakcie z naszym Portalem, że: Administratorem Państwa danych osobowych (nazwane dalej jako: Dane) jest Firma Usługowa YES Maciej Wiśniewski, z siedzibą ul. Sienkiewicza 66, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski(nazwana dalej jako: YES).
Wszystkie sprawy, które są związane z ochroną danych osobowych w YES można zgłaszać na skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo kontakt z Administratorem Portalu jest możliwy w następujący sposób:

  1. Siedziba YES,
  2. Telefonicznie pod numerem telefonu, który jest dostępny na stronie internetowej YES,
  3. Listownie na adres siedziby YES.

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych.

YES przetwarza Państwa dane osobowe. Cel ich przetwarzania definiuje profil prowadzonej działalności YES, który polega na pośrednictwie w sprzedaży biletów oraz ubezpieczeń turystycznych. Dane są potrzebne do przetwarzania w związku z realizacją umowy o sprzedaż biletu oraz ubezpieczenia turystycznego. Podstawą prawną w tej sytuacji jest art. 6 ust. 1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy związanej z zakupem biletu lub ubezpieczenia turystycznego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje niemożliwością zawarcia umowy zakupu. W związku z tym, przetwarzane są Państwa dane osobowe taki jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są przetwarzane wyłącznie na potrzeby sprzedaży biletu lub ubezpieczenia turystycznego. Po ich sprzedaży na potrzeby YES pozostaje jedynie Państwa imię i nazwisko oraz informacja o kwocie za którą został zakupiony bilet lub ubezpieczenie turystyczne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu YES (np. ustalenie, dochodzenie, obrona przed roszczeniami, okres w którym może nastąpić kontrola przez organy publiczne). Okresy przechowywania są określone przez przepisy prawa cywilnego (np. art. 118 k.c.) oraz rachunkowego (np. ustawa o rachunkowości art. 74).
Odbiorcami danych osobowych są przewoźnicy, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy zapewniające, które zapewniają obsługę IT YES. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Dane nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwo mają prawo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych lub zażądać przeniesienia swoich danych osobowych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego na działania YES.
Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO.